وبلاگنویسی در دهه گذشته راه طولانی ای را طی کرده است. از یک سرگرمی به یک حرفه ای قابل احترام گذشت و اکنون یک پدیده جهانی است.